Velkommen til Bitguardians Support

For at kunne holde styr på jeres support anmodninger, bruges der et 'journal nr' system. Hver anmodning får et unikt journal nummer ('Ticket#') som du kan bruge til at følge din anmodnings historie online.
For fremtidig reference bliver alle anmodninger arkiveret.